HP Proliant ML10 Gen9 Tower Server with 8GB RAM and 1TB SATA Hard Disk

HP Proliant ML10 Gen9 Tower Server with 8GB RAM and 1TB SATA Hard Disk
hp-proliant-ml10-gen9-tower-server-with-8gb-ram-and-1tb-sata-hard-disk - ảnh nhỏ  1

Danh mục sản phẩm

Công ty Cổ phần HNCTECH

Địa chỉ: 22 LK1 tiểu KĐT mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Hotline: 0934 357 808 Email: info@hnctech.vn  Website: http://hnctech.vn/